Đức tính cân nhắc

Cân nhắc là suy nghĩ thấu đáo về người khác và những cảm nghĩ của họ. Bạn suy xét về những hành động của mình ảnh hưởng đến họ như thế nào. Bạn chú ý đến những gì người khác thích, và làm những gì mang lại cho họ niềm vui sướng.

Bạn đang thực hành sự cân nhắc khi bạn…

  • Tôn trọng nhu cầu và cảm nghĩ của người khác.
  • Xem nhu cầu người khác cũng quan trọng như chính nhu cầu của bạn.
  • Dừng lại và suy nghĩ những hành động của bạn ảnh hưởng đến người khác ra sao.
  • Mang lại sự ân cần đầy nhân ái.
  • Nghĩ đến những điều nhỏ bé để mang lại hạnh phúc cho người khác.

Khẳng định

Tôi là người chu đáo với người khác. Tôi dừng lại suy nghĩ về cách mà những hành động của tôi ảnh hưởng đến người khác. Tôi làm cho người khác những gì đã được suy nghĩ thấu đáo.

Comments

comments