Đức tính chính trực

Chính trực là sống bằng những giá trị cao nhất của bạn. Là lương thiện và chân thành. Sự chính trực giúp bạn lắng nghe lương tâm của mình, để làm điều đúng, và nói lên sự thật. Bạn hành động một cách chính trực khi lời nói và việc làm đều nhất quán. Sự chính trực mang lại cho bạn lòng tự trọng và một tâm hồn thanh thản.

Bạn đang thực hành sự chính trực khi bạn…

  • Nghĩ về đức tính tốt nào là quan trọng đối với bạn.
  • Kiên định với những gì mình tin.
  • Làm những điều tốt ngay cả khi thật khó khăn.
  • Quyết tâm gột sạch những sai lầm của mình
  • Suy nghĩ về chính mình và chống lại cám dỗ.

Khẳng định

Tôi có lòng chính trực. Tôi kiên định với điều gì đúng. Tôi hiểu rõ những gì mình nói và nói những gì mình hiểu rõ. Tôi là người lãnh đạo chính tôi.

Comments

comments