Đức tính chu đáo

Chu đáo là mang lại tình yêu và sự chú tâm vào người khác và những gì quan trọng đối với bạn. Khi quan tâm đến người khác là bạn đang giúp đỡ họ. Bạn làm việc cẩn thận, bằng cách làm hết sức mình. Bạn đối xử với người khác và mọi sự một cách từ tốn và trân trọng. Chu đáo làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn hơn.

Bạn đang thực hành sự chu đáo khi bạn…

  • Tỏ ra quan tâm đến người khác, đến chính bạn và trái đất.
  • Nhìn người khác và lắng nghe họ một cách gần gũi.
  • Giải quyết mọi việc một cách cẩn thận.
  • Hòa nhã với mọi người.
  • Đánh giá cao những gì được đặt vào sự chăm sóc của bạn.
  • Đối xử với thân thể mình một cách trân trọng.
  • Làm việc một cách nhiệt tình và xuất sắc.

Khẳng định

Tôi là người chu đáo. Tôi quan tâm đến người khác và bản thân tôi. Tôi ân cần, tôi cống hiến hết mình cho từng công việc.

Comments

comments