Đức tính công bằng

Thực hành sự công bằng là ngay thẳng. Nó giải quyết vấn đề mà ai cũng thắng. Bạn nhìn mọi người theo cách độc đáo riêng của từng cá nhân. Bạn không chấp nhận khi ai đó hành động một cách tàn nhẫn hoặc bất công. Làm một chiến sĩ vì công lý thì có được lòng dũng cảm.

Bạn đang thực hành sự công bằng khi bạn…

  • Cư xử công bằng với mọi người.
  • Nghĩ về chính mình.
  • Chống lại cách nói về người khác một cách thù nghịch.
  • Giải quyết vấn đề sao cho ai công thắng

Khẳng định

Tôi là người công bằng. Tôi hành động một cách công bằng. Tôi sát cánh với những quyền lợi của người khác và của chính tôi. Tôi không cần phải giả vờ.

Comments

comments